Το προϊόν

olives-120x-1.png

Το προϊόν

Επιλέγουμε από την εκλεκτότερη ποικιλία ελιάς και δημιουργούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο!

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους Ψυχρής Έκθλιψης.

Νέας Συγκομιδής

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο νέας συγκομιδής.

Εκλεκτή Γεύση

Η γεύση, το άρωμα και τα φυσικά συστατικά του T elia Olive Oil διατηρούνται αναλλοίωτα.

Τέλεια Ισορροπία

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο T elia Olive Oil έχει την τέλεια ισορροπία γεύσης και αρωμάτων .

Ανώτερης Κατηγορίας

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο T elia Olive Oil είναι ένα ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας που είναι ιδανικό ως συνοδευτικό για ψάρι, κρέας...

Εξαιρετική γεύση και αειφόρος ανάπτυξη

Εφαρμόζουμε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης συμβάλλοντας στο σύστημα του κύκλου αειφορίας.

Γνωρίστε τη διαφορά του ελαιόλαδου από το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδό μας, κι απολαύστε το!

Κατηγορίες Ελαιόλαδου

Ποιοτική Κατάταξη Ελαιόλαδου

Η αξιολόγηση της ποιότητας του παρθένου ελαιόλαδου και η κατάταξη του σε ποιοτικές κατηγορίες γίνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση τα  παρακάτω κριτήρια:

  • Ελεύθερη οξύτητα
  • Αριθμός υπεροξειδίων
  • Απορρόφηση στο υπεριώδες
  • Οργανοληπτική αξιολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι περιγραφές και ορισμοί των ελαιολάδων είναι οι παρακάτω:

Περιγραφές - Ορισμοί Ελαιολάδων

  • Παρθένο Ελαιόλαδο Η οξύτητά του κυμαίνεται έως 2%.Είναι φυσικό ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Έχει καλή γεύση.
  • Εξαιρετικό ή Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο. Η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0.8%. Είναι ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Έχει τέλειο άρωμα και γεύση.
  • Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα Η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 1%. Είναι μίγμα εξευγενισμένων και παρθένων ελαιολάδων και συνήθως στερείται ισχυρής γεύσης.
  • Πυρηνέλαιο. Η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 1%. Είναι μίγμα από εξευγενισμένα πυρηνέλαια και πιθανώς παρθένα ελαιόλαδα. Είναι κατάλληλο για κατανάλωση, συνιστάται καλύτερα για μαγείρεμα.
  • Εξευγενισμένο ή ραφιναρισμένο ελαιόλαδο Η οξύτητά του δεν ξεπερνά μεν το 0.3%, αλλά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του δεν του δίνουν τη γεύση του παρθένου ή του extra παρθένου ελαιόλαδου. Προκύπτει απ” τον εξευγενισμό κατώτερων, ακατάλληλων προς κατανάλωση παρθένων ελαιολάδων. Είναι κατάλληλο για κατανάλωση αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείται μόνο για μαγείρεμα.
  • Ελαιόλαδο Λαμπάντε (labante). παρθένο ελαιόλαδο ακατάλληλο για κατανάλωση με κακή γεύση και οσμή και οξύτητα μεγαλύτερη από 2%. Προορίζεται μόνο για ραφινάρισμα ή βιομηχανική χρήση.
Σύμφωνα με τη παρατήρηση της Ευρωπαικής Επιτροπής,

δεν μπορούν να πωλούνται όλες οι κατηγορίες στους καταναλωτές· σε επίπεδο λιανικής, μπορεί να πωλείται απευθείας μόνο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο, ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα και πυρηνέλαιο.

Χαρακτηριστικά

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές σε βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εμφανίζονται σε ένα λάδι ώστε να χαρακτηρίζεται ως Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. Στη τελευταία στήλη παραθέτουμε τις τιμές των αντίστοιχων χαρακτηριστικών του προϊόντος μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δείκτες Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Ultra Premium (UP)
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο T elia
Οξύτητα (%) ΜΑΧ 0,8 0,3 0,24
Κ270 ΜΑΧ 0,22 0,20 0,116
Κ232 ΜΑΧ 2,5 2,0 1,619
Υπεροξείδια (meq O2/Kg) ΜΑΧ 20,0 9,0 5,4
ΔΚ ΜΑΧ 0,01 0,01 -0,003
Βιοφαινόλες ως τυροσόλη ΜΙΝIMUM 130 272

Παρατήρηση: οι παραπάνω τιμές του προϊόντος T elia Olive Oil πάρθηκαν από τη τεχνική ανάλυση με ημερομηνία 26/02/2021.